Ploché střechy pod solárními systémy

V poslední době je jednou z preferovaných možností instalace fotovoltaické elektrárny nebo solárních článků na ohřev vody plochá střecha. Tato instalace nezabírá další zemědělskou půdu, je však nutné aby střešní plášť splnil požadavky vyplývající z jeho zvýšeného namáhání.

Na střechách se solární panely upevňují následujícími systémy:

 • Nosné konstrukce které jsou přitíženy dlaždicemi nebo štěrkem, bez děrování střešní hydroizolace
 • Nosné konstrukce procházejí hydroizolací a jsou přikotveny k nosné konstrukci střechy.
 • Rychloupínací systémy – solární články jsou připevněny k úchytkám přimontovaným k střešním detailům nebo zařízení na střeše a nevyžadují další prostupy střechou.
 • Jiné systémy – např. natáčecí systémy
 • Samolepicí fotovoltaické moduly.

Při návrhu a instalaci střešního pláště je nutné vzít do úvahy následující faktory namáhání střechy:

 • V prvé řadě je to faktor životnosti hydroizolace. Životnost solárního systému je obvykle 20 – 25 let, tuto dobu musí minimálně vydržet i hydroizolace. Ovšem při výrobě elektřiny fotovoltaickými panely vzniká teplo, které urychluje stárnutí hydroizolací. Bohužel v dnešní době ještě nejsou k dispozici seriózní výzkumy, které by určily v jaké míře jednotlivé hydroizolační materiály ovlivněny, proto doporučujeme používat materiály s dlouhou ověřenou životností a odolné proti vyšším teplotám, jako jsou například gumové fólie Firestone RubberGard EPDM nebo UltraPly TPO.
 • Při instalaci solárního systému je střecha namáhána zvýšeným pohybem osob a přenášeného materiálu, dále solární systémy vyžadují pravidelnou údržbu. Nelze tedy většinou použít pro tepelnou izolaci minerální vlnu bez překrytí tuhou deskou.
 • Přitížené systémy dodatečně zatěžují střešní souvrství – musí být použity materiály s vysokou odolností proti stlačení.
 • Tenké fotovoltaické panely vyžadují pro montáž rovný a tvrdý povrch, obvykle plnoplošně nalepenou hydroizolaci.
 • Kotvené systémy do nosné konstrukce střechy přinášejí potřebu utěsnit velké množství detailů, je nutné použít spolehlivý systém.

 

Jaké přináší řešení výše uvedených požadavků firma Firestone Building Products?

 • Střešní hydroizolace EPDM jsou jedny z nejtrvanlivějších materiálů dostupných na trhu, jejich předpokládaná životnost je minimálně 50 let *
 • Firestone vyrábí tepelné izolace PIR se stlačitelností větší než 150 kPa a možností plnoplošného lepení hydroizolace. Stačí sendvičová konstrukce, kdy PIR v tloušťce 40-60 mm tvoří vrchní vrstvu tepelné izolace.Pro větší odolnost povrchu případně jako vrchní vrstvu na jinou tepelnou izolaci (např. minerální vlnu) doporučujeme použít desku IsoGard HD se stlačitelností 827 kPa. Obě tyto tepelné izolace umožňují plnoplošné nalepení hydroizolace.
 • Jako střešní systém Firestone doporučuje používat plnoplošné nalepení hydroizolace  a fólii tloušťky minimálně 1,5 mm, která má vyšší odolnost proti mechanickému poškození.

 

Pokud majitel nemá v době budování střešního pláště ujasněno, zda v budoucnu na střechu umístí solární systém, případně střešní zahradu, doporučujeme použít střešní systém Firestone EnviroReadyTM, který splňuje všechny výše uvedené požadavky a firma Firestone zaručuje možnost instalace solárního systému nebo zelené zahrady do 7 let od původní instalace.

 

* Studie Süddeutsche Kunststoff Zentrum Würzburg.