Tepelné izolace PIR

Firestone Resista AK je desková tepelná izolace s jádrem z uzavřených buněk polyisocynaurátové pěny (PIR), z obou stran laminované parotěsným vícevrstvým hliníkovým kašírováním. Výrobní technologie používá pouze bezfreonová napěňovadla nepoškozující ozónovou vrstvu (nulové ODP), faktor uvolňování CO2 (GWP) je nižší než 5

Desky Resista AK jsou vhodné pro lepený, přitěžovaný a mechanicky kotvený jednovrstvý střešní systém.  Zajišťují vynikající tepelný odpor, rozměrovou stálost a stlačitelnost. Na desky je možné lepit střešní fólie rozpouštědlovými lepidly.

Díky vynikajícímu součiniteli tepelného odporu je možné použít tepelnou izolaci cca o ⅓ menší tloušťky, než běžně používané materiály EPS nebo minerální vlna, při zachování stejného tepelného odporu. Navíc jsou desky velmi lehké, takže se po střeše snadno manipulují.

Veškerý sortiment Resista AK Firestone vyrábí ve vlastní továrně v německém Heinsbergu.

 

Fyzikální vlastnosti:

 Vlastnost  Zkušební norma  Hodnota
Deklarovaný koeficient tepelné vodivosti λ  EN 12667  0,023
Pevnost v tlaku  EN 826  > 150 kPa
Rozměrová stálost
48h, 70°C, 90% rel.vlhkosti
 EN 1604

Δdélky, Δšířky < 2%

Δtloušťky < 6%

Nasákavost  EN 12087            < 1 % (objemově)

Tato tepelná izolace se dodává v deskách o rozměrech 0,6 x 1,2m, 1,2 x 1,2m a 1,22 x 2,25m. Dodávané tloušťky jsou v rozmezí od 30 mm do 160 mm. Dodáváme také spádové klíny z PIR.

Desky jsou baleny v balících a chráněny proti povětrnostním vlivům trvanlivým plastovým smršťovacím obalem. Nepoškozený obal umožňuje venkovní skladování, je však nutno zabránit vnikání vlhkosti pod obal.

Podrobnější technické informace získáte na našem technickém oddělení.