Gumové fólie RubberGard EPDM

Firestone RubberGard® – STANDARD PRO EPDM       40 let EPDM

Hlavní součástí střešních systémů ELEVATE/Firestone je RubberGard® EPDM, fólie ze syntetické gumy, vyrobená ze směsi etylen-propylen-dien-monomeru, technických sazí, záměsových olejů, speciálních přísad a vulkanizačních činidel. Tato směs je válcovaná do velkých plachet a vulkanizována.

První střecha, na které byla v roce 1980 použita krytina RubberGard® EPDM je ve Wisconsinu v USA a dodnes je plně funkční. Od této doby bylo úspěšně instalováno na celém světě více než 1.500.000.000 m2 gumových fólií Firestone RubberGard® EPDM, od chladných oblastí Aljašky a Sibiře až po pouštní klima Arabského zálivu. Fólie prošla řadou testů na umělé stárnutí, které předpokládají její minimální trvanlivost více než 50 let.

Užitné vlastnosti membrány RubberGard® EPDM

Úspěch a zvyšující se používání membrán EPDM na plochých střechách je nutno přisuzovat schopnosti splnit funkční kritéria vyžadovaná moderními stavebními normami. Membrány RubberGard® EPDM mají unikátní kombinaci užitných vlastností, které byly využity na střechách po celém světě.

Rychlá a snadná instalace

Firestone RubberGard® EPDM se dodává v plachtách o maximálním rozměru 15,25 x 30,5 m (465 m2). Tyto rozměry zaručují méně staveništních spojů a kratší čas instalace.

Vynikající trvanlivost a odolnost proti klimatickým vlivům

Díky svému složení, zejména polymerům EPDM a gumárenským sazím, RubberGard® EPDM nabízí nepřekonatelnou odolnost proti UV záření, ozonu a stárnutí.

Vysoká pružnost a průtažnost

Firestone RubberGard® EPDM zůstává pružné do -45 °C a může se bez poškození protáhnout o více než 300 % při případných pohybech budovy a teplotní dilataci.

Nízké náklady vzhledem k životnosti

RubberGard® EPDM nevyžaduje téměř žádnou údržbu a jeho životnost je minimálně 50 let. Tato vlastnost společně s trvanlivostí a konkurenceschopnou cenou tvoří vynikající hodnoty nákladů na rok životnosti.

Příznivý k životnímu prostředí

RubberGard® EPDM je netečný materiál s minimálním vlivem na životní prostředí při výrobě, instalaci a použití. Z fólie se neuvolňují žádné chemikálie, což umožňuje například shromažďovat a využívat dešťovou vodu ze střechy. Fólie EPDM může být také recyklována a znovu použita například v dlaždicích či přidávána do silničního asfaltu.
Tyto ekologické výhody v kombinaci s dlouhou životností činí z RubberGard® EPDM „zelenou“ střešní krytinu.

Kvalitní instalace

Střešní systémy RubberGard®  EPDM jsou instalovány pouze vyškolenými profesionálními pokrývačskými firmami, držiteli autorizace nebo licence, které sdílejí naši filozofii kvality práce. V případě požadavku zákazníka Firestone Building Products vystaví záruční list, ve kterém se zavazuje odstranit výrobní vady fólie i v případě, že pokrývačská firma během záruky ukončí svou činnost.

Systém kvalifikací pokrývačských firem

S platností od ledna 2019 zavedla firma Firestone Building Products Europe společně s Autorizovaným distributorem licenční systém, který zákazníkovi pomůže vybrat kvalifikovanou firmu pro instalaci své střechy. Základem tohoto systému je neustálé ověřování kvality pracovníků provádějících izolace střech a jejich průběžné vzdělávání. Proškoleným firmám jsou vydávána Osvědčení o Autorizaci nebo Licenci vždy na jeden kalendářní rok, tak je zajištěno, že firma vlastnící tento certifikát je průběžně školena a provádí kvalitní práci.
Veškerá osvědčení vydaná před platností tohoto systému, jsou od data zavedení licenčního systému neplatná. 

Střešní systém pro každé použití

Střešní systémy Firestone RubberGard® EPDM nabízejí množství variant použití, jako systém, kde je fólie EPDM přitížená štěrkem nebo dlaždicemi, celoplošně přilepená k podkladu nebo mechanicky přikotvená k podkladu různými typy kotvení. Vlastníci budov nebo projektanti si pak mohou vybrat systém, který nejlépe vyhovuje potřebám konkrétního projektu.

Přitěžovaný systém Firestone (Balastovaný)

V přitěžovaném systému jsou plachty RubberGard EPDM volně položeny na vhodný podklad. Sousední plachty jsou přeloženy minimálně 100 mm a jsou navzájem slepeny QuickSeam® Splice Tape (Páskou do spojů); atiky a prostupy střechou jsou lemovány dle předpisů Firestone. Po dokončení všech detailů je membrána přitížena k podkladu štěrkem nebo hladkými dlaždicemi s minimální hmotností 50 kg/m2.

Systém „obrácená střecha“ je variantou klasického systému s přitížením a je ideální pro střechy s pravidelným pěším provozem nebo pro velmi těžké klimatické podmínky. Velké plachty RubberGard EPDM jsou odděleny od vrstvy zátěže nenasákavou tepelnou izolací volně položenou na membráně. Přitěžovaný systém nebo „obrácená střecha“ mohou být použity na každé střeše, která snese další přitížení zátěží a spád střechy nesmí přesáhnout 1:6 ( cca 15%).

Výhody systému:

 • Nízké instalační náklady
 • Použití velkých plachet EPDM
 • Vynikající požární odolnost
 • Rychlá instalace
 • Ekonomický

 

Celoplošný lepený systém Firestone (FAS)

Celoplošně lepený systém tvoří membrána RubberGard EPDM celou plochou přilepená k vhodnému typu podkladu lepidlem Firestone. Sousední plachty jsou položeny s přesahem minimálně 100 mm a jsou slepeny QuickSeam® Splice Tape (Páskou do spojů) v jednolitou vodotěsnou membránu. Všechna lemování po obvodu a kolem prostupů musí být provedena dle návodů Firestone.

Celoplošně lepený systém může být proveden pouze na těch střechách, kde je možno tepelnou izolaci řádně připevnit k podkladu a kotvicí prvky mají požadovaný odpor proti vytržení. Použitá tepelná izolace musí být slučitelná s kontaktními lepidly Firestone.

Výhody systému:

 • Použití pro každý spád střechy
 • Použití na neobvyklých tvarech střechy
 • Nízká plošná hmotnost systému
 • Vysoká odolnost proti sání větru

 

Mechanicky kotvené systémy

Firestone RMA systém

RubberGard RMA systém je lehký systém mechanického kotvení, který svým kotvením neděraví membránu. Je založen na pásu QuickSeam RMA, který položen na slučitelný podklad a mechanicky přikotven k podkladu. Rozteč mezi pásy a hustota kotvení pásu závisí na výpočtu sání větru v dané lokalitě.

Velké plachty EPDM jsou pak k pásům RMA připevněny za použití standardních technik spojování pásky QuickSeam® Splice Tape. V okrajových zónách může být membrána plnoplošně nalepena místo použití pásu QuickSeam® RMA. Sousední plachty mají přesah minimálně 100 mm a jsou spojeny páskou QuickSeam® Splice Tape (Páskou do spojů) v jednolitou vodotěsnou membránu.

Výhody systému:

 • Neděraví membránu
 • Použití velkých plachet EPDM
 • Rychlé pokrytí střechy
 • Málo spojů
 • Lehký systém
 • Estetický

Fyzikální vlastnosti membrány RubberGard® EPDM

Vlastnosti Metoda testování Hodnota Jednotka
Pevnost v tahu (oběma směry) EN 12311-2(B) ≥7 N/mm2
Průtažnost EN 12311-2(B) ≥300 %
Bod lámavosti EN 495-5 – 45 °C
Trvanlivost (expozice UV) EN 1297 splňuje ≥7.500 hod
Odolnost spoje na rozloupnutí EN 12316-2 ≥80 N/50mm
Odolnost spoje na střih EN 12317-2 ≥200 N/50mm
Difúzní faktor μ 58 000

Výrobní sortiment RubberGard® EPDM – nevyztužená

Membrána Šířka (m) Délka (m) Hmotnost (kg/m2)
.045″ LSFR /1,14mm 3,05 – 5,08 – 6,10 – 7,62 – 9,15 – 12,20 – 15,25 30,50   1,5
.060″ LSFR /1,52mm 3,05 – 5,08 – 6,10 – 7,62 – 9,15 – 12,20 – 15,25 30,50   2,1

Pro možnost použití na různých typech střech vyvinula firma Firestone kompletní sortiment materiálů a příslušenství. To umožňuje vlastníkům budov a projektantům příležitost získat veškeré komponenty kompletního střešního systému z jednoho zdroje: Firestone Building Products.

Lepidla, tmely, čistidla a nátěry

Firestone Bonding Adhesive (Lepidlo na plochy) je neoprenové lepidlo pro lepení EPDM a FormFlash na dřevo, zdivo a jiné savé podklady (ne EPDM).

Firestone Water Based Bonding Adhesive
(Lepidlo na plochy na vodní bázi) je latexové lepidlo pro lepení EPDM ke dřevu.

Firestone Lap Sealant (Tmel na spoje) je tmel z EPDM používaný pro tmelení a mechanickou ochranu vnější strany všech lepených spojů a tam kde je to předepsáno dle technických návodů Firestone.

Firestone Water Block Sealant (Tmel proti vodě) je butylový tmel pro tmelení míst, která budou stlačována, tj. pod střešní vpusti, ukončovací profily apod.

Firestone Pourable Sealer (Zalévací tmel) je dvousložkový polyuretanový tmel používaný pro vyplňování a utěsňování tenkých prostupů střechou. Dále se používá pro dodatečnou ochranu spojů a detailů u zelených střech.

Firestone Splice Wash
(Čistidlo na spoje) je rychle odpařitelné rozpouštědlo, které se používá pro čištění znečištěné EPDM membrány před nanášením QuickPrime Plus.

Kotvení

Firestone Coiled Metal Batten Strip (Kovový kotvicí pás ve svitku) je 25 mm široký, dlouhý 67 m, děrovaný (osově 76 mm) pásek z pozinkované oceli pro kotvení plachet EPDM. Dodává se také jako pásek délky 2 m.

Firestone Termination Bar (Ukončovací pásek) je hliníkový profil, který se používá pro ukončení a utěsnění membrány na svislé ploše (atika, parapet atd.).

Firestone Fasteners (Vruty) různé druhy s půlkulatou hlavou k mechanickému ukotvení kotvících pásků, ukončovacích pásků a tepelné izolace k podkladu.

Firestone V-Plates
(Kotvicí podložky) jsou podložky z pozinkovaného plechu průměru 57 mm ke kotvení Vyztuženého připevňovacího pásu.

Firestone Insulation Plates (Podložky pro izolaci) jsou určeny pro kotvení tepelné izolace k podkladu.

Výrobky QuickSeam®

Firestone 3“ (76 mm) QuickSeam Splice Tape (Páska do spojů) je vyrobena ze směsi EPDM a Butylu. Je to samolepící páska určená pro staveništní spojování plachet Firestone EPDM. Je plně vytvrzena a zajišťuje ve spoji stejnoměrnou tloušťku lepidla. Pro systém BIS je k dispozici páska šířky 6″ (152 mm)

Firestone QuickPrime® Plus je aktivátor s vysokým obsahem sušiny, určený pro čištění a přípravu EPDM fólií ve spojích před nalepením produktů QuickSeam®. QuickPrime® se nanáší speciálním nářadím QuickScrubber® nebo QuickScrubber® Plus.

Firestone QuickSeam® RMA Strip – je pás vyztužené EPDM s nalepenými dvěma páskami do spojů. Používá se pro kotvení membrány ve střešním systému RMA.

Firestone QuickSeam® Batten Cover Strip (Překrývací pás) je používán pro zakrytí, ochranu a utěsnění kotvicích pásků ve střešním systému MAS.

Firestone 9″ (229 mm) a 12″ (305 mm) QuickSeam® FormFlash se používá pro utěsnění vnitřních a vnějších rohů, kapes na prostupy a jiných detailů.

Firestone QuickSeam® SA Flashing je 450 mm široký pás vulkanizované EPDM membrány a nalaminovanou páskou do spojů po celé ploše. Používá se pro lemování světlíků, utěsňování vpustí, opravování řezů membrány atd.

Firestone 5″ (127 mm) QuickSeam® Flashing (Lemování) se používá pro lemování ukončovacích profilů a jiných detailů.

Firestone Universal QuickSeam® Pipe Flashing
(Botka na prostupy) je prefabrikovaná botka na prostupy kruhového průřezu.

Firestone QuickSeam® Reinforced Perimeter Fastening Strip
(Vyztužený připevňovací pás) se používá pro provádění kotvení po obvodu střechy.

Firestone QuickSeam® Walkway Pads (Chodníkové dlaždice) jsou používány pro ochranu membrány EPDM v místech s pravidelným pěším provozem, servisní stezky.

Informační brožura

Katalog pro projektanty:

Úvod

Střešní systémy Firestone

Návrh systému

Instalace

Technické údaje o produktech

Instalační detaily

Přehled testů

Katalog – komplet

CAD detaily:

SPOJOVÁNÍ PLACHET

DETAIL Č. EPDM – DETAIL SYSTÉMY
E – LS – 1 Standardní spoj za použití pásky š. 75 mm Lepený, M.A.S., obrácená skladba
E – LS – 2 Standardní spoj za použití pásky š. 75 mm Vyztužené plachty
E – LS – 3 Spoj za použití Lepidla na spoje Všechny
E – LS – 4 Spoj s připevňovacím páskem za použití pásky š. 180 mm B.I.S.
E – LS – 5 Spoj s připevňovacím páskem za použití pásky š. 180 mm Vyztužené plachty
E – LS – 6 Spoj s připevňovacím páskem za použití lepidla na spoje B.I.S., Vyztužené plachty
E – LS – 7 Quickseam překrývací pás M.A.S.

 

PŘIPEVNĚNÍ PO OBVODU

DETAIL Č. EPDM – DETAIL SYSTÉMY
E – BT – 2 Připevnění k vodorovné kci přes vyztužený pás Všechny
E – BT – 4 Alternativa připevnění ke svislé kci Všechny
E – BT – 5 Alternativa připevnění k vodorovné kci Všechny
E – BT – 6 Připevnění u kovového nosného sloupu Všechny
E – BT – 7 Připevnění při vytažení pod střešní tašky (šindele) Všechny
E – BT – 8 Napojení k existující bitumenové střeše Všechny
E – BT – 9 Napojení k existující EPDM střešní krytině Všechny
E – BT – 12 Připevnění k novému světlíku Všechny

 

UKONČENÍ

DETAIL Č. EPDM – DETAIL SYSTÉMY
E – T – 1 Ukončení pod betonovým atikovým prefabrikátem Všechny
E – T – 2 Ukončení na atice s oplechováním Všechny
E – T – 3 Ukončení na svislé stěně pod zapuštěným oplechováním Všechny
E – T – 4 Ukončení na svislé stěně do ukončovacího pásku Všechny
E – T – 5 Ukončovací pásek na rohu, změna výšky Všechny
E – T – 6 Ukončovací pásek na spoji betonových panelů Všechny
E – T – 7 Ukončovací pásek na dilatační spáře Všechny
E – T – 8 Ukončení na atice kovovým profilem Všechny
E – T – 9 Ukončení na atice profilem Monotrim Všechny
E – T – 10 Připevnění plachty na svislé zdi Všechny

 

UKONČENÍ STŘECHY

DETAIL Č. EPDM – DETAIL SYSTÉMY
E – RE – 1 Standardní ukončení střechy za použití Formflash Lepený, M.A.S.,B.I.S., vyztužený
E – RE – 2 Standardní ukončení střechy za použití Quickseam pásu Lepený, M.A.S.,B.I.S., vyztužený
E – RE – 3 Odvodňovací lišta Přitěžovaný, obrácená střecha
E – RE – 4 Kovový volný okap za použití Formflash Přitěžovaný, obrácená střecha
E – RE – 5 Kovový volný okap za použití Formflash Lepený, M.A.S.,B.I.S., vyztužovaný
E – RE – 6 Kovový volný okap za použití Quickseam pásu Lepený, M.A.S.,B.I.S., vyztužovaný
E – RE – 7 Vnější betonový okap Lepený, M.A.S.,B.I.S., vyztužovaný
E – RE – 8 Vnější betonový okap Přitěžovaný, obrácená střecha
E – RE – 9 Vnitřní žlab Všechny

 

PROSTUPY

DETAIL Č. EPDM – DETAIL SYSTÉMY
E – P – 1 Quickseam prefabrikovaná botka Všechny
E – P – 2 Staveništní prostup potrubí Všechny
E – P – 3 Prostup horkého potrubí Všechny
E – P – 4 Staveništní prostup pravoúhlého profilu Všechny
E – P – 5 Prostup tenkého profilu Všechny
E – P – 6 Připevnění membrány u kruhového prostupu Všechny
E – P – 7 Připevnění membrány u kruhového profilu Všechny

 

VPUSTI

DETAIL Č. EPDM – DETAIL SYSTÉMY
E – D – 1 Vpusť se záchytným košem Všechny
E – D – 2 Vpusť se svěrným kruhem Všechny
E – D – 3 Vpusť se svěrným kruhem, spád od 1:12 do 4:12 Všechny
E – D – 4 Boční vpusť Všechny
E – D – 5 Boční přepadová vpusť Všechny

 

DILATAČNÍ SPÁRY

DETAIL Č. EPDM – DETAIL SYSTÉMY
E – E – 1 Plochá dilatační spára (nepřiznaná) Přitěžovaný, obrácený
E – E – 2 Plochá dilatační spára s vyztuženým páskem Všechny
E – E – 3 Plochá dilatační spára s překrytím Lepený, M.A.S.,B.I.S., vyztužený
E – E – 4 Úprava na stávající dilatační spáře Všechny
E – E – 5 Zvýšená dilatační spára s vyztuženým páskem Všechny
E – E – 6 Zvýšená dilatační spára s připevňovacím páskem Všechny
E – E – 7 Zvýšená dilatační spára s vyztuženým páskem Všechny
E – E – 8 Zvýšená dilatační spára s připevňovacím páskem Všechny
E – E – 9 Dilatační spára stěny s vyztuženým páskem Všechny
E – E – 10 Dilatační spára stěny s připevňovacím páskem Všechny

 

DOPLŇKY

DETAIL Č. EPDM – DETAIL SYSTÉMY
E – M – 1 Pochůzí gumové dlaždice Všechny
E – M – 2 Chodník z betonových dlaždic Všechny
E – M – 3 Připevnění bleskosvodu Všechny

 

Reference

Zobrazit všechny reference

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!