Termovize

Clipboard02

Infračervená termografie je vědní obor, který se zabývá analýzou rozložení teplotního pole na povrchu tělesa bezkontaktním způsobem. Úkolem termografie je analýza infračervené energie vyzařované tělesem.

Termovize má široké spektrum použití v oblasti stavebnictví, průmyslu ale i lékařství.

Ceník služeb: Ceník_1.1.2011.pdf

Termografie staveb:

Termovize staveb nám napomáhá identifikovat konstrukční a izolační nedostatky, které zvyšují energetickou náročnost staveb.

Obvodový plášť a zastřešení objektu:Clipboard02_a

  • konstrukční prvky s výskytem  tepelných mostů: překlady, věnce, osazení okenních otvorů, základy, střechy, balkónové konstrukce, dilatační spáry,…

Analýzou těchto míst jsme schopni navrhnout vhodná opatření.

Interiér objektů:

  • osazení okenních otvorů, kvalita izolačního materiálu stropů a podlah, reálný výskyt vzniku kondenzace,…Clipboard02_b

Rozvody TZB:

  • vady rozvodů vody a topení, funkčnost návrhu otopných těles přehřívaní elektroinstalace, mapování neznámých rozvodů vody, topení a elektroinstalace,…

Termografie v průmyslu:

Použití v průmyslu nachází značné uplatnění v oblasti diagnostiky výrobních strojů, linek a zařízení. Lze analyzovat přehřívání, abnormální teploty, detekovat tepelné úniky ze spojů teplovodů a potrubí, detekce úniku plynu. Do oblasti průmyslu můžeme také zahrnout analýzu energetických zdrojů a rozvodů.Clipboard02_c

 Termovize:

  • tepelné soustavy
  • rozvodony a rozvaděče
  • výrobní procesy

Při revitalizaci objektu naší firmou, provádíme termovizi před i po realizaci zdarma.