Střechy Praha 2020 – poděkování

Výstava Střechy Praha se opět vydařila a tímto bychom chtěli poděkovat všem naším zákazníkům a partnerům,

kteří navštívili náš stánek.