Stavotech Olomouc 2019 – Poděkování

Děkujeme všem návštěvníkům, kteří zavítali k našemu stánku a těšíme se na další shledání!