MADT - Logo

Lepení tepelných izolací

Lepení tepelných izolací

Pozor, otevřeno v novém okně. TiskEmail

Pěnové lepidlo Millenium One Step

Popisalt

Pěnové lepidlo One Step firmy Millenium je pružné, univerzální
pěnové lepidlo, které neobsahuje rozpouštědla,
je funkční v průběhu několika minut a je jednoduché
při používání díky našemu patentovanému aplikačnímu
procesu One Step.
Tento proces vylučuje chybu z možného nesprávného
poměru míchání jednotlivých složek výrobku. Používání
je rychlé a jednoduché, tím značně šetří čas při instalaci.
Není zapotřebí používat speciální pumpy a zařízení
pro stříkání.

 

Použití

 alt

Lepidlo Millenium One Step je navrženo pro lepení schválených
typů tepelných izolací k nosné konstrukci střechy,
asfaltovým parozábranám, jiným typům tepelných izolací,
k asfaltovým pásům s posypem nebo hladkým povrchem.
Použitím Lepidla Millenium One Step vyloučíme potřebu
mechanického kotvení do podkladu, které může poškodit
střešní konstrukci a zejména zhoršuje vlastnosti parozábrany.
Schválené tepelné izolace a typy podkladů
• Desky z dřevěných vláken
• Isocyanurát
• Perlitové desky min. 2 cm
• Polystyrén
• Sádrokartonové desky
• Asfaltované desky
• Desky DensDeck
• Beton
• Sádra
• Dřevocementové deskyalt
• Lehčený beton
• Dřevo nebo ocel
• Modifikované asfaltové pásy s posypem nebo
podkladní pískované pásy
• Schválená tepelná izolace - vícevrstvá skladba střechy
• Stávající asfaltová střecha případně štěrková vrstva
Kompletní seznam schválených podkladů a typů tepelné
izolace má k dispozici naše technické oddělení.

 

Omezení použitíalt

• Nepoužívat na vlhkém podkladu, vlhký podklad nutno vysušit
• Nedoporučujeme používat desky větší než 1,2 x 1,2m
• Nepoužívejte zvlněnou nebo prohnutou tepelnou izolaci.

Všechny lepené izolační desky musí ležet naplocho na podkladu.
Při nanášení lepidla Millenium One Step na hladký
nebo pískovaný asfaltový APP pás musí být povrch nejdříve
upraven roztokem Millenium Surface Treatment.


Vydatnost je cca 50 m2 na karton. Je to odhadovaná vydatnost
počítaná při 4 válečcích šířky 0,6 až 1,3 cm, 30 cm osová
vzdálenost u desky izolantu 1,2 x 1,2 m. Při menší rozteči lepicích pruhů nebo při nerovném podkladu vydatnost úměrně klesá